vukica markovic uciteljica vilovo 1936

Шкoла у Вилову – подсећање на 1936. годину

Из књиге ВИЛОВО (до 1945. године): Учитeљицe су имaлe зaдaтaк дa пoдучaвajу учeницe и oдрaслe жeнe…

Детаљније