РЕД ВОЖЊЕ – ТИТЕЛ ЛОК ВИЛОВО ГАРДИНОВЦИ ШАЈКАШ МОШОРИН ЧУРУГ ЖАБАЉ ГОСПОЂИНЦИ ЂУРЂЕВО НОВИ САД

Препоручите пријатељима

РЕД ВОЖЊЕ – САОБРАЋАЈ ДОО ЖАБАЉ, АТП-АУТОПРЕВОЗ-ДТД ЧУРУГ ажуриран 01.03.2023.

Од 01.03.2023. године, укидају се поласци 06:30 и 06:35 из Чуруга, а уводе се нови поласци:

ЧУРУГ-ЖАБАЉ-НОВИ САД (ДИРЕКТНО): 06:25 ; 17:50

ЖАБАЉ-НОВИ САД (ДИРЕКТНО): 06:45 ; 18:10

ЂУРЂЕВО-НОВИ САД (ДИРЕКТНО): 06:40

САОБРАЋАЈ ДОО ЖАБАЉ

РЕДОВИ ВОЖЊЕ КОЈИ ЋЕ САОБРАЋАТИ РАДНИМ ДАНИМА

ЧУРУГ-ЖАБАЉ-НОВИ САД: 04:40 ; 05:40  ; 06:25 ; 07:35 ; 09:25 ; 11:10  ; 11:45 ; 12:40 ; 13:50 ; 14:45  ; 15:40 ; 17:00 ; 17:50 ; 18:10  ; 20:35

ЖАБАЉ-НОВИ САД: 05:00 ; 06:00 ; 06:45 ; 07:55 ; 09:45 ; 11:30  ; 12:05 ; 13:00 ; 14:10 ; 15:05  ; 16:00 ; 17:20 ; 18:10 ; 18:30 ; 20:55

ЂУРЂЕВО-НОВИ САД: 05:00 ; 06:05  ; 06:40 ; 07:03 ; 08:03 ; 09:53 ; 11:38  ; 12:13 ; 13:08 ; 14:18 ; 15:13  ; 16:08 ; 18:38 ; 21:03

НОВИ САД-ЂУРЂЕВО-ЖАБАЉ-ЧУРУГ:  06:30 ; 07:10  ; 08:20 ; 09:00 ; 11:30 ; 12:30  ; 13:30 ; 14:10 ;  14:40 ; 15:15 ; 16:00  ; 17:00 ; 18:00 ; 18:45 ;  19:30 ; 20:30 ; 22:20

ЖАБАЉ-ГОСПОЂИНЦИ:  10:10 ; 12:25 ; 13:15 ; 14:10 ; 15:05

ГОСПОЂИНЦИ-ЖАБАЉ: 06:50 ; 07:35 ; 14:25 ; 15:20

РЕДОВИ ВОЖЊЕ КОЈИ ЋЕ САОБРАЋАТИ ВИКЕНДОМ

СУБОТА

ЧУРУГ-ЖАБАЉ-ЂУРЂЕВО-НОВИ САД:  04:40 ; 05:40 ; 07:40 ; 09:25 ; 12:40 ; 15:40 ; 18:10 ; 20:35

НОВИ САД-ЂУРЂЕВО-ЖАБАЉ-ЧУРУГ: 06:30 ; 08:20 ; 10:00 ; 14:15 ; 15:15 ; 17:00 ; 19:30 ; 22:20

НЕДЕЉА

ЧУРУГ-ЖАБАЉ-ЂУРЂЕВО-НОВИ САД: 05:15 ; 07:40 ; 12:40 ; 14:45 ; 18:10 ; 20:35

НОВИ САД-ЂУРЂЕВО-ЖАБАЉ-ЧУРУГ: 06:30 ; 10:00 ; 14:15 ; 17:00 ; 19:30 ; 22:20

Од 01.03.2023. године, полазак Тител-Нови Сад у 12:30 помера се на 12:25, а уводе се нови поласци који ће саобраћати суботом:

ТИТЕЛ-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 12:25 (УМЕСТО 13:15)

НОВИ САД-ШАЈКАШ-ТИТЕЛ: 14:35 (УМЕСТО 13:30)

МОШОРИН-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 04:40 (УМЕСТО 16:00)

НОВИ САД-ШАЈКАШ-МОШОРИН: 22:15 (УМЕСТО 20:30)

АТП-АУТОПРЕВОЗ-ДТД ЧУРУГ

РЕДОВИ ВОЖЊЕ КОЈИ ЋЕ САОБРАЋАТИ РАДНИМ ДАНИМА

ТИТЕЛ-ЛОК-ГАРДИНОВЦИ-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 04:20 ; 05:20 ;  07:30  ; 09:15 ; 11:30 ; 12:25 ; 15:10 ;  16:30 ; 17:30 ; 18:35 ; 20:35

НОВИ САД-ШАЈКАШ-ГАРДИНОВЦИ-ЛОК-ТИТЕЛ: 06:00  ; 08:00 ; 11:15 ; 13:30 ;  14:20 ; 15:25 ; 16:30 ; 18:00 ;  19:30 ; 20:30 ; 22:15

МОШОРИН-ШАЈКАШ-НОВИ САД : 04:40 ; 05:40 ; 06:30  ; 07:35 ; 11:40 ; 12:30 ;  14:10 ; 15:10 ; 17:10 ; 18:25 ; 20:50

НОВИ САД-ШАЈКАШ-МОШОРИН: 06:45 ; 08:45 ;  13:15 ; 14:05 ;  15:00 ;  16:00 ; 16:55 ; 18:30 ; 19:10 ; 22:15

ШАЈКАШ-НОВИ САД: 04:50 ; 4:55 ; 05:50 ; 05:55 ;  06:40 ; 07:45 ; 08:05 ; 09:50 ; 11:50 ; 12:05 ; 12:40 ; 13:05 ; 14:20 ; 15:20 ; 15:45 ; 17;05 ; 17:20 ; 18:05 ; 18:35 ; 19:10 ; 21:00 ; 21:10

НОВИ САД-ШАЈКАШ: 06:00 ; 06:45 ; 08:00 ; 08:45 ;  11:15 ; 13:15 ; 13:30 ; 14:05 ; 14:20 ; 15:00 ;  15:25  ; 16:00 ; 16:30  ; 16:55 ; 18:00 ; 18:30 ; 19:10 ; 19:30 ; 20:30 ; 22:15

РЕДОВИ ВОЖЊЕ КОЈИ ЋЕ САОБРАЋАТИ ВИКЕНДОМ

СУБОТА

ТИТЕЛ-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 05:30 ; 09:15 ; 11:30 ; 12:25 ; 16:30 ; 18:35

НОВИ САД-ШАЈКАШ-ТИТЕЛ: 08:00 ; 11:15 ; 14:35 ; 15:25 ; 18:00 ; 20:30

МОШОРИН-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 04:40 ; 05:35 ; 09:45 ; 12:45 ; 18:25

НОВИ САД-ШАЈКАШ-МОШОРИН: 06:45 ; 14:10 ; 17:30 ; 19:30 ; 22:15

НЕДЕЉА

ТИТЕЛ-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 05:30 ; 13:15 ; 16:30

НОВИ САД-ШАЈКАШ-ТИТЕЛ: 08:00 ; 15:25 ; 18:00

МОШОРИН-ШАЈКАШ-НОВИ САД: 05:35 ; 12:45 ; 18:25

НОВИ САД-ШАЈКАШ-МОШОРИН: 06:45 ; 14:10 ; 19:30

Извор: Saobraćaj Žabalj