Udruženje-Vera-Ljubav-Nada-Konjički-klub-Filipus-07

Миодраг Миша Близанац бије битку за спас Херцега, терапијског коња

Препоручите пријатељима

ШАЈКАШ: Миодраг Миша Близанац је професор историје, води хор деце са инвалидитетом, председник Удружења Вера, Љубав, Нада и Мајка Софија, музичар… предуг је списак његових послова. Затекли смо га на салашу у Шајкашу који је и седиште Коњичког клуба „Филипус“. Повод за посету је било здравствено стање оболелог терапијског коња Херцега. Иако је кречио један од боксова за животиње, прекинуо је рад и детаљније објаснио активности удружења.

 

Уколико неко жели да помогне може да уплати новчана средства на рачун поштанске штедионице број: 200-3295710101981-43. Прималац: Пољопривредно социјална задруга Филипус Шајкаш. За све информације контакт особа Миодраг Близанац: 0641148148

Оставите одговор