titel opstina titel

Позив за подношење понуде за јавну набавку – Радови на одржавању локалних путева

Препоручите пријатељима

ТИТЕЛ: Данас, 8. септембра 2017. године, Општинска управа општине Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Радови на одржавању локалних путева“.
Понуде се достављају поштом или лично до 18.09.2017. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 10.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).
Јавно отварање понуда ће се обавити 18.09.2017. године, у 10.30 часова, у просторијама наручиоца Општинске управе Тител.

Детаље можете видети на званичном сајту општине Тител.

Оставите одговор