Укинута ванредна ситуација у општини Тител

Препоручите пријатељима

ТИТЕЛ: На основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител од 11.06.2021. године, председник општине Тител донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Тител.
Укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Тител, проглашена Одлуком председника општине Тител, због наступања због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 јер су престали разлози њеног проглашења. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Тител којом је ова ванрена ситуација проглашена 82-3-6/2020-II od 24.11.2020 године.

Одлуку можете погледати овде.
Извор: opstinatitel.rs

Оставите одговор