korak blize zabalj

Пројектом Корак ближе ка бољој информисаности Рома

Препоручите пријатељима

korak blize zabalj

Округли сто на тему „Информисаност ромске заједнице о активностима локалне самоуправе” одржан је данас у Скупштини АП Војводине, у организацији Удружење жена „Ромена” из Новог Сада, које је реализовало пројекат „Корак ближе“. Пројекат је финансирао Покрајнски секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у партнерству са удружењем „Ромкиње у декади“ из Чуруга, уз подршку Канцеларије за инклузију Рома општине Жабаљ.

Присутнима се обратио покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, који је овом приликом рекао да је ресорни Секретаријат прошле године одвојио 4 милиона динара за подршку 20 пројеката у Војводини, који су везани за сарадњу невладиног сектора и администрације локалних самоуправа.

– Пројекат који је везан за ромску заједницу у Новом Саду и Жабљу, показује колико је ромска заједница укључена у процесе доношења одлука, колико имају сазнања и како оцењују рад локалне администрације у својим срединама, што је важно у оквиру проактивне политике према ромској заједници коју води Влада АП Војводине – рекао је покрајински секретар Бранислав Бугарски.

По његовим речима у више наврата у извештајима Европске комисије је хваљена проактивна политика Владе Војводине према ромској заједници и на данашњој презентацији пројекта је дискутовано о проблемима са којима се суочава ромска заједница, пре свега у Новом Саду. То се првенствено односи на непостојање урбанизованог простора у насељу Велики рит, где се онда јављају проблеми пријаве пребивалишта и где припадници ромске заједнице не могу да остваре права на социјалну и здравствену заштиту.

– Поклањамо посебну пажњу и образовању Рома, да би у будућности имали што мање социјалних и других проблема у ромској заједници. Ове године ћемо расписати конкурсе у септембру и очекујемо нове пројекте од стране ромских удружења –рекао је секретар Бугарски.

Како је нагласио Бранислав Бугарски, потребно је у свим локалним самоуправама отворити канцеларије за инклузију Рома који могу бити карика између припадника ромске заједнице и локалне самоуправе и која ће водити проактивну политику.

– Оно што је важно нагласити је да ће се ствари променити од следеће године када ће сви буџети бити пројектни, а то значи да ће се конкретно наводити којим областима желите да се бавите у тој години и колико средстава ће за то бити потребно. Важно је због тога да ромска заједница прецизније артикулише шта жели да учини и да инсистира да се у стратегијама развоја општина и буџету нађу и њихови интереси.

Директор канцеларије за инклузију Рома у Жабљу Душан Радул је рекао да од када је основана ова канцеларија у општини Жабаљ је изграђена путна инфраструктура у ромским насељима, као и 200 купатила за припаднике ромске заједнице, и тиме су знатно побољшани хигијенски услови.

По његовим речима значајан је и пораст уписаних средњошколаца ромске националности у општини, па је од двоје уписане деце 2009. године, ове школске године број порастао на 67.

Представница Удружења жена „Ромена“ Љиљана Лекић је презентовала пројекат и представила резултате анкетног истраживања о информисаности ромске заједнице о активностима локалне самоуправе.

По њеним речима, у анкетирању је учествовало 100 испитаника ромске националности разне старосне и образовне структуре, а испитаници су из насеља Велики рит у Новом Саду и из Бороњског насеља у Жабљу. Оцењивано је 5 услуга које су надлежностима локалне самоурпаве, а то су комунална хигијена, водовод и канализација, путна инфраструктура, јавна расвета и информисаност о раду локалне самоуправе. Закључено је да 80 одсто испитаника из насеља Велики рит није добило никакву информацију од представника месне заједнице о активностима локалне самоуправе, док је у општини Жабаљ повољнија ситуација. Највише информација испитаници добијају од пријатеља или путем медија.

Закључено је да цивилни сектор може у сарадњи са локалним самоуправама да допринесе унапређењу услуга за грађане, а препоруке које су дате се односе на континуирано информисање ромске заједнице о раду локалне самоуправе. Кроз едукације и трибине потребно је информисати ромску заједницу о укључивању у активности локалне самоуправе.

Извор: Покрајнски секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу »

Оставите одговор