arheolozi-lok-gardinovci

Завршени археолошки радови у Локу

Препоручите пријатељима

ЛОК, ГАРДИНОВЦИ: Данас су звачнично завршени археолошки радови у Локу, и археолози од сутра прелазе у Госпођинце. Радови на подручју тителске општине трајали су четири месеца.

Подсећамо да је почетком јула, екипа Покрајинског завода за заштиту споменика културе, састављена од екипе археолога, Гордане Тепић, Јелене Мартиновић и Бранке Несторовић радила у Гардиновачком атару на старој обали Дунава где је било велико насеље. У Локу се појачала екипа археолога јер су им се придружиле и колеге Ђорђе Лазић, Никола Говедарица и Младен Несторовић, који су почетком септембра, прешли на локалитет Стари Лок, потез Пустара. Археолози су истраживали једно касно средњовековно насеље са кућама, пећкама и припадајућим траповима. До почетка октобра нађено је пет урни са остацима спаљених покојника. Локалитет је велики и протеже се са обе стране траке која се истражује. Налази се на једном брежуљку, около је рит, и то су у прошлости била места где су људи правила своја насеља, јер је около била вода и било је мочварно. Људи су тражили „сува острва“ у разливеној Тиси у Дунаву и ту бирали места за живот сазнајемо од Бранке Несторовић која показује где је, у оно време, била велика кућа са две просторије.

Локалитет у Гардиновцима је веома богат локалитет у археолошком смислу и велики локалитет на старој обали Дунава.

– Имали смо налазе из различитих периода прошлости – гвозденодобно насеље, налазе из касне антике, један гроб из касноантичког периода. Имали смо материјал из бронзаног доба. Такође смо имали један објекат, најстарији на том локалитету који представља прелаз из старчевачке у винчанску културу. То је период неолита, подсећа Бранка Несторовић.

Бранка Несторовић је говорила и о учесницима на ова два локалитета који су „наоружани” мистријама, шпахтлама, фанглама, метлицама.

Радовима у Гардиновцима и Локу руководила је Ивана Пашић из Покрајинског Завода за заштиту споменика културе. Радови су извођени на траси Турски ток.

Оставите одговор