titel-most-obustava-saobracaja

Тотална обустава саобраћаја преко моста код Титела у периоду од 1. априла до 1. новембра 2021. године

Препоручите пријатељима

ТИТЕЛ: На мосту преко реке Тисе, код Титела појавила су се оштећења на конструкцији моста, која би, уколико би саобраћај наставио да се даље одвија, довела до повећања оштећења, што би утицало на носивост моста, а самим тим и на безбедно одвијање саобраћаја.

Како би се сачувала конструкција моста и обезбедило несметано одвијање саобраћаја свих учесника, неопходно је приступити поправци истог и довести га у технички исправно стање.

Како сазнајемо из ЈП „Путеви Србије“ на основу извршеног специјалистичког прегледа моста израђен је финални извештај о стању моста и његове конструкције.

Донесена је одлука да се ограничи кретање возила наизменичним пропуштањем преко моста у периоду од три месеца, а потом тотално затварање моста и приступање неопходним радовима на њему.

Због стања моста и планираних радова на истом у складу са израђеним пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације, по добијању комплетне документације планирана је тотална обустава саобраћаја преко моста код Титела у периоду од 1. априла до 1. новембра 2021. године.

Планирано, потребно време за извођење радова је девет месеци с тим што би првих шест месеци била тотална обустава саобраћаја, а преостала три месеца би се радови изводили уз одвијање саобраћаја.

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију, а наручито постављена ограничења за кретање преко моста јер сваки недозвољени прелаз веома неповољно утиче на конструкцију моста а самим тим и безбедност учесника је мања.

Погледајте прегледну карту алтернативних путних праваца са раскрсницама на којима се врше преусмеравања саобраћаја.

Један коментар на “Тотална обустава саобраћаја преко моста код Титела у периоду од 1. априла до 1. новембра 2021. године

Оставите одговор